Stowarzyszenie Dolna Wisła to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest wspieranie regionu wodnego Dolnej Wisły. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2008 roku. Twórcami stowarzyszenia są osoby pochodzące z tego właśnie regionu, które rozumieją, że jego przyszłość uzależniona jest przede wszystkim od działań podejmowanych przez mieszkańców.

Wśród najważniejszych zadań stowarzyszenia wymienić należy wspieranie działań, których celem jest szeroko rozumiany rozwój regionu, przy zachowaniu szczególnej troski o stan środowiska naturalnego. Pragniemy maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki posiada region Dolnej Wisły, a tym samym przyczynić się do poprawy losu jego mieszkańców. Wśród realizowanych przez nas zadań znajduje się promocja produktów regionalnych, które stanowią jeden z najważniejszych powodów do dumy dla wszystkich mieszkańców. Dążymy do tego, aby stały się one znane w całej Polsce, a także poza jej granicami. Jednocześnie wspieramy wyroby rękodzielnicze lokalnych twórców. Dużą wagę przywiązujemy także do kultury i sportu. Wspomagamy działalność lokalnych domów kultury i klubów sportowych, między innymi poprzez pomoc w organizacji konkursów, konferencji oraz innych wydarzeń.

bobbin-lace-663806_1280

Realizacja przyjętych przez stowarzyszenie celów jest możliwa wyłącznie dzięki zaangażowaniu osób, które chcą bezinteresownie wspierać rozwój naszego regionu. Z tego względu wszystkich zainteresowanych wsparciem podejmowanych przez nas działań serdecznie zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Dolna Wisła.