Statut stowarzyszenia

Zasady działania Stowarzyszenie Dolna Wisła są regulowane przez status, który został uchwalony w momencie tworzenia naszej organizacji. Jest on dostępny publicznie, między innymi na stronie internetowej stowarzyszenia.

Statut stanowi między innymi, iż nazwa naszej organizacji brzmi „Stowarzyszenie Dolna Wisła” i wyłącznie pod tą nazwą stowarzyszenie może występować oficjalnie. W statucie znajduje się również informacja na temat siedziby stowarzyszenia oraz terenu wykonywanej przez nas działalności. Zgodnie ze statutem nasza organizacja posiada osobowość prawną i z ostała powołana na czas nieokreślony. Dokument ten stanowi także, iż nasze stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę z 7 kwietnia 1989 roku oraz ustawę z 24 kwietnia 2003 roku, które regulują zasady działalności stowarzyszeń i innych organizacji nie zarobkowych. Statut stowarzyszenia określa również najważniejsze cele naszej organizacji, a zatem wspieranie rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły, między innymi poprzez promocję wyrobów regionalnych i lokalnych atrakcji turystycznych oraz organizację wydarzeń takich jak festyny albo warsztaty. Zgodnie z naszym statutem członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, natomiast najważniejsze decyzje podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

wisla-661609_1280

W statucie znajdują się również szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członków stowarzyszenia, do zapoznania z którymi zachęcamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do naszej organizacji.