Obowiązki członków stowarzyszenia

Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu Dolna Wisła muszą zobowiązać się do tego, że będą wypełniać nałożone na nich obowiązki. Prawa i obowiązki członków naszego stowarzyszenia zostały określone w statucie.

Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, wszyscy członkowie Stowarzyszenia Dolna Wisła zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w działaniach, zmierzających do realizacji najważniejszych celów naszej organizacji. Osoba przystępująca do stowarzyszenia musi zdecydować, w jakie konkretnie działania chciałby się zaangażować. Jest to bardzo ważne, ponieważ wyłącznie dobra organizacja umożliwia efektywną pracę. Istotne jest dla nas także to, aby wykorzystać indywidualne zdolności każdego człowieka. Niektórzy członkowie stowarzyszenia skupiają się na promocji lokalnej kultury, inni natomiast angażują się w działania związane ze sportem.

gym-546138_1280

Ważną rolę odgrywają także osoby, które posiadają rozległą wiedzę na temat gospodarki i biznesu, ponieważ dzięki wsparciu udzielanemu innym przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. Nieoceniona jest także pomoc osób posiadających wiedzę prawniczą. Członkowie stowarzyszenia angażują się także w działania, których celem jest pozyskanie środków finansowych na realizację przyjętych przez nas celów.

Oczywiście, osoby zaangażowane w działalność Stowarzyszenia Dolna Wisła mają nie tylko obowiązki, ale i prawa, wśród których szczególne znaczenie ma prawo do udziału w walnym zgromadzeniu członków, a także możliwość wyboru innych organów stowarzyszenia.